Jaktupplåtelse

JAKTUPPLÅTELSE

Under februari månad skickas förteckning över markupplåtelse ut till fastighetsägare vars fastighet ingår i Glöte Viltvårdsområde. På förteckningen ska fastighetsägaren uppge vem som kommer att använda jaktmarken kommande jaktår. Om markanvändningen ser likadan ut ytterligare ett år kan man med fördel använda nedanstående formulär.
OBS att föreningen alltid måste få in uppgifter vem som ska nyttja jakträtten om jakträttsbevis ska kunna skickas ut.

 
 
 
Jag bekräftar att markanvändningen på fastigheten är oförändrad kommande jaktår.