Markägarinfo

FÖR MARKÄGARE

Glöte Viltvårdsområde består av marker från ca 150 fastigheter varav de flesta ägs av privata markägare. Fastigheternas storlek varierar från 4 ha till ca 2 000 ha. En genomsnittlig fastighet inom Glöte VVOf är ca 135 ha stor.

Jaktupplåtelseblankett

Inom Glöte VVOF ska markägaren lämna en årlig rapport om hur jaktmarken på den egna fastigheten kommer att användas nästa jaktår.

ÅRET som FASTIGHETSÄGARE
inom Glöte VVOf

Februari

Under februari skickas en jaktupplåtelseblankett till markägaren med namn på de jägare som nyttjakt jaktmarken samt hur många hektar respektive jägare har. På förteckningen finns fler uppgifter som föreningen har om fastigheten, t ex ägarförhållanden, fastighetens totala areal och hur mycket mark som ev. inte nyttjas. För samägda fastigheter skickas jaktupplåtelseblanketten till en av delägarna.

Markägare som inte har några ändringar i upplåtelserna måste meddela detta till föreningen, enklast är att använda formuläret som finns här på hemsidan. Observera att formuläret bara kan användas om du inte har några ändringar att anmäla för din fastighet.

Om du vill anmäla andra jägare på fastighetens jaktmark kommande jaktår ska de nya uppgifterna skrivas in på jaktupplåtelseblanketten och den ska skickas tillbaka till styrelsen senast den 1 maj. Endast en arealförteckningper fastighet ska lämnas in.


Maj

Inkomna handlingar för kommande jaktår sammanställs av styrelsen och presenteras på extrastämman som hålls i början av maj. 

I och med att extrastämman har hållits är upplåtelser och jägarkår för kommande jaktår fastställt. 


Överlåtelse av jakträtt

Markägare (ej arrendatorer) har möjlighet att överlåta sin jakträtt till "make/maka, föräldrar, barn och barnbarn". Sådan överlåtelse anmäls i samband med att jaktupplåtelseblanketten skickas in.

Som markägare (ej arrendatorer) kan du också göra en tillfällig överlåtelse av jakträtten. Även då kan överlåtelse ske till "make, maka, föräldrar, barn och barnbarn" samt till annan medlem i föreningen. Tillfällig överlåtelse ska anmälas till styrelsens ordförande se Kontakt. En sådan anmälan kan göras via SMS eller mail. Den som jagar i markägarens ställe ska kunna visa upp en fullmakt/överlåtelsehandling från dig. En mall för ändåmålet finns för nedladdning under Dokument.

Upplåtelse av jakträtt

Markägare som vill upplåta sin jakträtt ska upprätta ett arrendekontrakt. Den som arrenderar mark får inte utarrendera marken till annan person, om det inte finns inskrivet i arrendekontraktet. Om sådana överenskommelser finns ska markägaren skicka in en handling som styrker detta till styrelsen.