Styrelsen

STYRELSEN


Ordförande
Björn Långström
Tfn 070-329 7068 E-post till Björn


Kassör

Ulla Stenberg, (även web och medlemsregister)
Tfn 070-600 8685 E-post till Ulla


Ledamöter

Daniel Thalin, vice ordförande
Tfn 070-316 2390 E-post till Danne

Alf-Erik Olofsson, ledamot
Tfn 070-696 90 53 E-post till Affe


Andreas Martinsson, ledamot
Tfn 073-052 76 57 E-post till Andreas


Suppleanter

Curt Östlund, Stig Westman och Jan-Olof Östling


Revisorer och suppleant

Camilla Mehlqvist och Ulf Norring, Ulrika Nilsson


Valberedning

Birger Martinsson (sammank) samt Bubbas Jansson och Per-Erik Stenberg


Trafikskadat vilt

Lars Larsson

Tfn 070-635 5641 

Förslag på nya namn på förtroendeposter?

Kontakta valberedningen