GDPR - Personuppgiftspolicy

GDPR - PERSONUPPGIFTSPOLICY


Personuppgiftspolicy för Glöte ViltvårdsområdesföreningPersonuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandling av personuppgifter är Glöte Viltvårdsområdesförening (Glöte VVOf), organisationsnummer 892600-6704.


Ändamål med behandlingen och laglig grund 
Glöte VVOf behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Glöte VVOf hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig som är medlem (markägare eller arrendator). De uppgifter vi behöver för att administrera ditt medlemskap är ditt namn, postadress och e-postadress. Glöte VVOf behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla medlemskapet till dig.


Överföring av uppgifter
Inga medlemsuppgifter säljs till andra organisationer eller företag. Däremot kan de användas för att medlemmar i föreningen ska kunna komma i kontakt med varandra.


Lagring av uppgifter 
Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i föreningen. När ditt engagemang i föreningen upphör raderas samtliga uppgifter.


Som medlem i Glöte VVOf har du 

  • Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

  • Rätt att en gång per år begära ett utdrag över de personuppgifter föreningen har om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: 


Glöte Viltvårdsområdesförening
c/o Ulla Stenberg
Glöte 220 
842 91 Sveg 


Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Glöte VVOf via e-post.

Denna informationstext uppdaterades senast den 10 juni 2019 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår hemsida.