Träna hundar

TRÄNA HUNDAR


Träning

För att träna hundar inom Glöte VVO måste du vara jakträttsinnehavare alternativt lösa ett jaktgästbevis och följa en jakträttsinnehavare. I övrigt gäller samma villkor som vid jakt dvs. max en (1) jaktgäst per dag och jaktvärden ska hålla direkt uppsikt över gästen. Mer om jakt med jaktgäster och jaktgästbevisAll annan träning av främmande hundar inom området är förbjudet.


Jaktprov

Den som vill gå jaktprov med hund på VVO:ts marker måste  vara jakträttsinnehavare inom Glöte VVOF eller följa en jakträttsinnehavare samt lösa jaktgästbevis.  Om provet sker under tid då älgjakt är tillåtet ska jakträttsinnehavaren i god tid kontakta berörd jaktledare för samråd om marker samt informera styrelsen.