Rovviltsjakten

ROVVILTSJAKTEN


Rovviltjakten pågår varje år mellan den 1 januari till den 31 december och gäller vilt som fällts inom Glöte Viltvårdsområde. Syftet med Rovviltsjakten är att minska antal predatorer inom viltvårdsområdet.

 

Poäng för godkänt vilt beräknas enligt nedan

​Räv, mård och grävling - 30 poäng per viltslag

Kråka, skata, nötskrika och mås - 5 poäng per viltslag

För att poängen ska registreras ska fällt vilt uppvisas för kassören. 


Rovviltsjakten omfattar två klasser

Klass A - ungdomar t o m det år man fyller 20 med jakträtt inom vvo:t (egen eller familj).

Klass B - övriga med jakträttsbevis inom Glöte VVOf


Efter årets slut räknas insamlade poäng ihop och den som har högst poäng i varje klass vinner Rovviltsjakten. Vinnarna presenteras på ordinarie jaktstämma. Styrelsen har tillsvidare ansvaret för Rovviltsjakten.