Generellt

FÖR JÄGARE

Generellt


  • Alla som jagar inom Glöte VVO måste ha kännedom om föreningens regler, om jaktområdet och dess gränser.
  • Jakträttsbevis och legitimation ska alltid medföras vid jakt och uppvisas vid anmodan från markägare eller annan jägare.
  • Jaktvärden kan lösa jaktgästbevis för en (1) gäst per dag. Mer om Jaktgästbevis.
  • Alla som deltar i jakt skall vara jägarförsäkrad och betalat statligt jaktkort för innevarande jaktår.
  • Jägare och jaktgäster är skyldiga att känna till lagar och jaktförfattningar samt inneha licens för sitt jaktvapen.
  • Använd varselkläder för säkrare jakt och tänk på att också andra vistas i skog och mark.

Inom Glöte VVOf gäller det beslut som fattats på årsstämma.


Medlemmar kan begära ut stämmoprotokollet. Kontakta styrelsen.