Start

Glöte Viltvårdsområde

Med siktet inställt på viltvård och jakt

FULLMAKT FÖR JAKTSTÄMMA

Om fastigheten har flera delägare och inte samtliga kan närvara på stämman, måste den delägare som närvarar på stämman ha fullmakt att företräda den andre/de andra vid röstning. Gäller även fastigheter som ägs av dödsbon. Samtliga delägare/dödsbodelägare måste skriva under fullmakten för att rösten ska räknas.

NYHETER

FORMULÄR FÖR JAKTUPPLÅTELSER

Här finns formuläret för intyg av oförändrade uppgifter när det gäller jaktupplåtelser. Senast den 1 maj ska uppgifterna vara styrelsen tillhanda.


April 03 2020


EXTRA JAKTSTÄMMA 2020

Föreningens extrastämma hålls söndag den 10 maj 2020 kl 18:00 på Glötegårdens parkering.

Ärenden: Antagande av nya medlemmar.

STANNA HEMMA VID FÖRKYLNINGSSYMPTOM!


Välkomna.Juni 10, 2019


NY HEMSIDA

Föreningen får ny hemsida! Hoppas ni gillar den. Hemsidan är även anpassad för mobiltelefoner. Något ni saknar något eller hittar fel - meddela oss gärna.
UTSKICK AV FAKTURA OCH JAKTKORT 


Jaktkortsfaktura skickas ut efter extra jaktstämman som hålls i maj. När fakturan är betald skickas jaktkortet ut.


INFORMATION OM JAKT I OCH OMKRING VINDPARKEN April 29, 2019


CWD - CHRONIC WASTING DISEASE 


Jägareförbundet informerar om CWD - även kallad Avmagringssjuka hos hjortdjur. 

Läs mer


En del av bilderna på sidan är gratisbilder nedladdade från www.pixabay.com