Arealförteckning

Glöte Viltvårdsområde

Med siktet inställt på viltvård och jakt

AREALFÖRTECKNING

Under februari månad skickas en arealförteckning ut till ägare av de fastigheter som bildar Glöte Viltvårdsområde. På arealförteckningen ska fastighetsägaren uppge hur jaktmarken kommer att nyttjas kommande jaktår. Om inga förändringar är aktuella när det gäller markanvändningen kan nedanstående formulär fyllas i och skickas in.
OBS att föreningen alltid måste få in uppgifter om jakträttsbevis ska kunna skickas ut.

 
 
 
Jag intygar att markanvändningen på ovanstående fastighet är oförändrad.